• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

© 2023 by Sebastian Arrua Tango

Sebastian Arrua y Alicia Pons. New Zealand 2017

Sebastian and Alicia performing "Morena" by Esteban Morgado at New Zealand Tango Festival, Wellington, New Zealand.

Sebastian Arrua y Soledad Larretapia. Argentina 2016

Sebastian and Soledad performing "El Motivo" by Anibal Troilos's orchestra and Goyeneche's voice at La Bicicleta Milonga, Buenos Aires.

Sebastian Arrua y Soledad Larretapia. Argentina 2016

Sebastian and Soledad performing "Recuerdo Malevo" Ricardo Tanturi's orchestra and Castillo's voice at Milonga Tango Club, Buenos Aires.

Sebastian Arrua y Karina Colmeiro. Australia 2013

Sebastian and Karina performing "Milonga Brava" by Armando Cupo's orchestra and Mora's voice at Siempre Tango, Adelaide. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon